KRS 0000203313

Organizacja Pożytku Publicznego

[email protected] +48 12 269 86 20

98 1240 1444 1111 0010 1566 6214 Swift: PKOPPLPW

Jak pomagamy

 • Dla nieuleczalnie chorych dzieci
 • Opieka od poczęcia - perinatalna
 • Wsparcie po stracie dziecka

Wesprzyj nas

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, ul. Różana 11/1, 30-505 Kraków w celu realizacji płatności.

O wolontariacie

Każdy może nam pomóc w realizacji celów Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera, które wyrażają słowa naszego patrona „Miłość nas rozumie". Zapraszamy do wolontariatu oraz poznania specyfiki opieki hospicyjnej.

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na płeć, status społeczny, nie ma również ograniczeń wiekowych. Wolontariat w naszym Hospicjum ma głównie charakter akcyjny, co oznacza,że nasi wolontariusze najczęściej uczestniczą w pracach wspomagających działalność hospicjum. Należą do nich m.in. :

- udział we wszelkiego rodzaju zbiórkach pieniężnych (podczas uroczystości ślubnych, pogrzebowych oraz w corocznych, stałych zbiórkach na cmentarzach i w kościołach),

- udział w akcjach promocyjnych (dystrybucja materiałów promocyjnych),

- wsparcie dla podopiecznych i ich rodzin podczas wyjazdów i imprez integracyjnych                 (towarzyszenie rodzinom, opieka nad dziećmi zdrowymi a po odbyciu szkolenia również nad dziećmi chorymi).

Ponieważ najlepszym miejscem dla dziecka jest jego dom wszystkie działania zespołu hospicjum  odbywają się w domach naszych podopiecznych. Oznacza to także dojazd członków zespołu i wolontariusza do rodziny w jej miejscu zamieszkania.

Jeśli chcesz się zgłosić i uzyskać więcej informacji - napisz do nas: [email protected].

 
Prawa i obowiązki wolontariusza :

Obowiązki :

 • wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności
 • posiadanie kwalifikacji i spełniania wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy,  
 • osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna (ZGODA)

PRAWA

 • obowiązkowe pisemne porozumienie (umowa), gdy świadczenie wolontariusza na rzecz danej instytucji trwa powyżej 30 dni. W przypadku pierwszych 30 dni korzystający jest zobowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia tylko wtedy, gdy wolontariusz zażąda takiego potwierdzenia, ale wystarczy również porozumienie ustne. Porozumienie musi zawierać informacje o zakresie, obowiązkach i czasie wykonywanych świadczeń, a także opis możliwości rozwiązania porozumienia. 
 • na prośbę wolontariusza korzystający potwierdza treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonywaniu świadczeń
 • korzystający ma obowiązek informowania wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji
 • wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń
 • wolontariusza trzeba poinformować o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Należy także zapewnić mu higieniczne i bezpieczne warunki pracy oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej uzależnione od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem;
 • korzystający ma obowiązek pokrycia kosztów podróży służbowych i diet wolontariusza;
 • jeżeli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni należy mu się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ze strony korzystającego. Powyżej 30 dni – na podstawie umowy pisemnej – wolontariusz jest ubezpieczony przez państwo. 

Materiały źródłowe www.wolontariat.org.pl

 
Józef Tischner logo

jozeftischner.pl

Zapraszamy na stronę internetową

Wsparcie po śmierci dziecka
 • Wsparcie dla rodziców po stracie dziecka
 • Dyżur psychologa
 • Grupy wsparcia

Polecane strony

 • Joachim Mencel - artysta muzyk
 • Raport z bezdroży.pl
 • Fundacja Judaica
 • Malarstwo Anastazji Dżupiny
 • Portal Tischner.pl
 • Stowarzyszenie Drogami Tischnera